wellness-285589.jpg

Terapautisk massage

Terapeutisk massage innefattar en mix av olika tekniker för att påverka musklers och fasciors (bindväv) spänning, elasticitet och rörelseförmåga och därmed indirekt även leders rörlighet.

Detta kan hjälpa dig med specifika problem eller belastningsskador som till exempel huvudvärk, värk i ländryggen, smärta i nacken/axeln, värk i stussen, benen, höft- och knäproblem.

Några behandlingstekniker som används är:

Deep Oscillation

Deep Oscillation från Physiomed är en unik patenterad behandlingsmetod som, genom att pulsera ett elektrostatiskt fält, åstadkommer effektiva vibrationer i vävnaden.

I motsats till andra behandlingsformer så har Deep Oscillation en djupverkande effekt på alla vävnadskomponenter (hud, bindväv, subkutant fett, muskler, blod- och lymfkärl) och detta underlättar transporten av näringsämnen, slaggprodukter, blodgenomströmning och lymfdränage.

Deep Oscillation är även godkänd för djur ex hund och häst.

Deep Oscillation är en non-invasiv och skonsam behandlingsmetod vilket gör det möjligt att påbörja behandling i ett tidigt skede efter skador eller operationer, allt för att påskynda läkningsprocessen, dämpa lokala inflammationer och lindra smärta. Kroniska tillstånd som t ex lymfödem behandlas med mycket bra resultat. 

Deep Oscillation lämpar sig också utmärkt i tränings- och sportsammanhang då den dokumenterat förbättrar återhämtning efter muskelskador och träningsvärk med mera.

Behandlingen görs antingen med handapplikatorenheten eller med hjälp av hygieniska vinylhandskar som gör det möjligt att använda handmassagerörelser. 

Följande fysiologiska effekter är kliniskt validerade efter behandling med DEEP OSCILLATION:

  • Effektiv smärtlindring
  • Antiinflammatorisk effekt
  • Reducering av ödem
  • Förbättrad och snabbare sårläkning
  • Reducering av fibros
  • Ökad rörlighet
  • Minskad hudirritation
  • Förbättrad och påskyndad återhämtning efter idrottsskador och träningsvärk

Deep Oscillation uppfyller alla krav och kriterier för medicinsk utrustning.

Triggerpunktbehandling (TP) inaktiva och hyperaktiva triggerpunkter, är något som i stort sett alla människor har. Antingen så ligger de latenta eller så känner man dem rejält. En hyperaktiv triggerpunkt kan innebära utstrålande smärta från själva punkten och orsaka stor smärta.

En triggerpunkt (TP) är en kramp/muskelspänning i en del av en muskel. Den känns som en mindre knöl i muskelns omgivande fascia (benhinna). Dessa muskelknutor ger ofta smärta lokalt men kan också ge strålsmärta ut i olika utbredningsområde.

Smärtan känns diffus, djupt och ihållande och hur stor smärtan är beror på punktens grad av irritation. En triggerpunkt kan orsaka att vi har försämrad rörlighet, muskelsvaghet, depression, sömnstörningar och autonoma fenomenen som tåravsöndringar, illamående och balansrubbningar.

Triggerpunkter är bland de vanligaste orsakerna till smärta i musklerna hos människan och de uppkommer ofta vid stillasittande arbete, monotona rörelser, statiska moment, akut eller långvarig muskelöverbelastning och stress.

Genom tryck, massage, pressur, muskeltöjningar och stretching löses muskelknutorna upp och den strålande smärtan upphör.


Revolving är djupgående och skön massage som påverkar den djupa muskulaturen, faschian (bindväven) och andningen. 

Det kan hjälpa dig med specifika problem eller belastningsskador som till exempel huvudvärk, smärta i ländryggen och axeln, ryggskott, nackspärr, tennisarmbåge, huvudvärk, knäproblem och idrottsskador.

Revolving är en massagemetod som syftar till att verka uttänjande på fascian (bindväven) som omsluter kroppens muskelgrupper, exempelvis då den har blivit förkortad på grund av felställningar eller operationsärr. Den utförs med mycket tryck och långa, långsamma rörelser där fascians elasticitet bestämmer hastigheten.

Koppning - Att koppa är en gammal traditionell läkekonst som åter blivit aktuell. Koppningsmassage är en kombination av Svensk massage och 4 000-årig koppningsteori. 

Koppning av bindväven ger en kraftfull cirkulationsökning och utrensning av slaggprodukter. Syftet är att få igång cirkulationen i bindväven där fettceller och slaggprodukter finns.

Koppning kan ges som ett komplement och hjälpmedel till massagebehandlingar. Musarm, tennisarm och muskelknutor behandlas framgångsrikt. Metoden är även bra för:

* Celluliter och bristningar
* Smärta och värk
* Svullna och stickande ben
* Muskelspänningar
* Öka blodcirkulationen
* Nackspärr

Vid behandling med koppning ökar effekten om man håller en god och nyttig kosthållning samt god konditionsträning och det är viktigt att man tar ett extra vattenintag då utsöndringen av gifter i kroppen ökar.

Koppning ingår i terapeutisk behandling och lymfmassage. 

OBS! Koppning skall undvikas om du har hjärtproblem, högt blodtryck, är diabetiker, strokepatient, gravid eller äter blodförtunnande medel.

Strein and Counterstrain är en osteopatisk teknik, en vilolägesbehandling och en mjuk behandlingsform. Smärttillstånd, rörelseinskränkningar, kramp och dysfunktioner i rörelseapparaten är exempel på tillstånd där metoden kan vara en lämplig behandlingsmetod.

Behandlingen lämpar sig bra på både akuta tillstånd, som till exempel nackspärr eller ryggskott, och långvariga problem med smärta och spänningar. Den kan även med fördel användas inom rehabilitering efter skador. Med Strain and Counterstrain kommer man ofta åt problem som är svåra att nå med massage då muskeln försätts i ett avspänt viloläge. Kunden upplever ofta behandlingen som skön och behaglig.

Behandlingen kan antingen vara riktad mot att förebygga besvär eller att behandla direkta problem som t ex onda axlar, nackspärr, ryggskott, trötta ryggar, ledbesvär, huvudvärk m.m.

För att kunna hjälpa dig med problematiken du söker för utförs en del muskeltester. Terapeuten undersöker hållning, bedömer spänningar, triggerpunkter och töj- och styrketestar muskulaturen. Detta för att kunna behandla så specifikt som möjligt och kunna ge dig eventuella rehabövningar. 

Behandlingen är helt anpassad till patientens besvär och kan därför variera kraftigt från patient till patient.

Longering är detsamma som muskeltöjning, en kombination av massage och stretching. Metoden har utvecklats av massören Hans Axelson och presenterades 1987. Under behandlingen förhåller sig patienten helt passiv. Den muskel eller muskelgrupp som skall behandlas placeras i ett sådant läge att den blir uttöjd.

KAT (Kontraktion, avslappning, töjning) Då en muskel precis har varit anspänd så blir avslappningen större. Muskeln antas då vara mer töjbar

Stretchingär en handling medvetet utförd i syfte att förlänga muskler, generellt öka välbehag och smidighet

Kansa Wand - Indiskt massageverktyg med koppar och brons i toppen och som hjälper till att driva ut toxiner, inflammation. 

Behandlingen finns som 45, 60 och 75 minuter.