Stress

Mindfulnessträning gör att du kan minska onödig stress, samtidigt som återhämtar dig effektivt. Stress och ständiga förändringar är en del av vår tids samhälle.

Du kanske inte alltid kan påverka vissa situationer men med mindfulnessträning kan du lära dig att bättre hantera stressen och återhämta dig, vilket är nödvändigt för att undvika stressrelaterade sjukdomar.

Mindfulnessträning gör att du lär känna din kropps första signaler på stress. Detta är nödvändigt för att kunna bryta invanda stressmönster.

Med mindfulness tränar du också upp din koncentrationsförmåga och ditt fokus. Du får verktyg som lär dig att sortera bland alla olika saker som konkurrerar om din uppmärksamhet så att du kan släppa det som för stunden är oviktigt och helt koncentrera dig på det som just då kräver din uppmärksamhet.