Smärta

Mindfulnessträning kan hjälpa dig hantera din smärta och den oro och stress som ofta följer, på ett bättre sätt.

Mindfulness botar förvisso för det mesta inte själva orsaken till smärtan men du får ett annat förhållningssätt till smärtan vilket förbättrar din livskvalité.

Mindfulness startade inom sjukvården

När mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) introducerades i sjukvården i USA för drygt 30 år sedan, var avsikten i första hand att hjälpa patienter med kroniska besvär. Man vände sig främst till patienter som sjukvården inte hade mer att erbjuda. Det var patienter med kronisk smärta, cancer, AIDS, svåra stresstillstånd, fibromyalgi, trafik- och andra skador, MS samt diverse andra tillstånd av kronisk karaktär.

Ett flertal forskningsstudier har visat att mindfulness minskar symtomen och lidandet och ökar livskvaliten. Mindfulnessträning ersätter dock inte annan behandling, utan ska ses som ett komplement.

Steg för steg mot högre livskvalitet

Att vara mindful innebär att du lär dig att ta vara på varje ögonblick, fullt ut. Att du accepterar livet som det är och får tillgång till dina fulla resurser. Med enkla övningar får du hjälp att klara av pressen i privat- och yrkesliv, att minska stress, bli uppmärksam och att fokusera på det som är väsentligt.

Mindfulnessträning hjälper dig att förhålla dig till smärtan så att den inte påverkar dig i lika hög utsträckning som tidigare. Din livskvalitet ökar.

Mindfulnessträningen innehåller många olika moment som du kan använda dig av för att hantera smärtan. Här är några exempel:

• minskar stress och oro

• förbättrar sömnen

• ett observerande förhållningssätt till smärtan

• andningsövningar som kan reducera smärtan

• kroppsscanning som minskar muskelspänning (men som initialt kan öka smärtan)

• enkla medvetna rörelser som ökar smidigheten och påverkar förhållningssättet till obehag och smärta positivt