20200509_222743.jpg

Akupressur

Enligt traditionell kinesisk medicin (TKM) beror ohälsa i kroppen på störningar i energiflödet (Qi-flödet) och/eller obalanser mellan Yin och Yang.

Under akupressurbehandlingen utför akupressören ett lugnt tryck med fingertopparna på kroppens akupunkter. Klienten ligger påklädd på bänken. Akupressur kallas ofta för ”akupunktur utan nålar”. Trycket på punkterna balanserar qi och självläkning sker. Akupressur kan med fördel användas som behandlingsmetod för stress och stressrelaterade problem.

En akupressurbehandling är individuell allt berodende på vad kunden vill ha hjälp med. Behandlingen ges utanpå kläderna. Tänk på att ha bekväma kläder och inte för kraftiga. Första gången görs en hälsodeklaration och efter det görs en mindre uppföljning om hur det har känts sedan senaste behandlingen. 

En behandling är 60 minuter och är mycket avslappnande.