Taktil massage.jpg

Ayurveda - Indisk massage

De flesta ayurvediska behandlingsformer grundar sig på en omfattande behandlingssekvens som heter Pancha-Karma. Det är ett urgammalt sätt att rena och föryngra kroppen.

Då de flesta behandlingsteknikerna är behagliga och fungerar fint på egen hand har det blivit allt vanligare att ta dessa behandlingar separerade från den långa Pancha-Karmasekvensen.

En utvärtes behandling anses i Ayurveda vara lika effektiv som en invärtes behandling. Balans är hälsa enligt Ayurveda men sättet att uppnå balans är inte detsamma för alla människor. Därför anpassas behandlingen till den som behandlas. Genom att välja rätt typ av behandling, rätt typ av basolja, tillsätta örter och eterisk olja i basoljan och styra tempot i behandlingen sker en individualisering utifrån kundens behov.

Behandlingen görs i tystnad eftersom syftet är att skapa lugn och ro och stilla den mentala aktiviteten. I vila startar läkandet och kroppens självreparerande mekanismer aktiveras.