Städ- och tvättprodukter

Miljövänliga produkter för städ samt för din vit- kulör- fin- hand- och ulltvätt. Skonsamma pulvertvättmedel, flytande Naturtvätt samt den ekologiska tvättbollen med keramiska pärlor

Natursåpa

Natursåpa

Natursåpa är lämplig för alla typer av städning såväl modern som traditionell, till exempel skurning av trä- och stengolv. Med sitt unika rapsinnehåll är Naturtvätt särskilt skonsamt mot människor, djur och natur på grund av att alla ingående råvaror är lätt nedbrytbara. Flaskor och kapsyler är av återvinningsbart material. Dosering: Ytrengöring: 20-40 ml till 10 liter vatten. Sprayrengöring: 100 ml till 10 liter vatten.
Innehåll: Förtvålad rapsfettsyra. pH 10-11. 1000 ml.
Pris: 45kr

Allrent

Allrent


Allrent är ett högeffektivt och alkaliskt rengöringsmedel med unika fett- och smutslösande egenskaper. Används både inom hushåll och industri för olika typer av ytrengöring såsom vanlig städning, bilvård, lättare avfettning, sanering etc. På grund av sitt rapsinnehåll är produkten särskilt skonsamt mot huden. Ingående råvaror bryts lätt ner av naturen.

Flaskor och kapsyler är av återvinningsbart material.

Dosering: Vid ytrengöring: 20-40 ml till 10 liter vatten. Vid sprayrengöring: 100 ml till 10 liter vatten.

Förpackningsstorlekar: Flaska 1 liter med skruvkork.


Innehåll:
Nonjoniska tensider 5-15%, Tvål (=Rapssåpa) <5%, Parfym.

 

Pris: 53kr

Handdisk

Handdiskmedel


Ett högkoncentrerat, neutralt diskmedel med mycket goda fett- och smutslösande egenskaper även vid låga koncentrationer. Diskmedlet kan användas både i hushållet och inom industri både för disk och till annan typ av rengöring såsom biltvätt, handtvätt, allrengöring etc. På grund av sitt unika rapsinnehåll är produkten särskilt skonsamt mot huden. Ingående råvaror bryts lätt ner av naturen.

Flaskor och kapsyler är av återvinningsbart material.

Dosering: Handdisk: 5 ml till 10 liter vatten. Lättare rengöring: 10 ml till 10 liter vatten

Förpackningsstorlekar: Flaska 1 liter med skruvkork.
Innehåll:
Anjoniska tensider 5-15%, Katjoniska tensider <5%, Tvål (=Rapssåpa), Parfym, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid.

Innehåller: Natriumlauryletersulfat, Cocamidoproylamine Oxide

 

Pris: 53kr

Naturtvätt

Naturtvätt


Ett effektivt och mycket skonsamt bastvättmedel. Används till alla sorters tvätt och i alla tvättemperaturer. Det unika innehållet av raps gör produkten speciellt snällt mot både människa och natur.

Produktens råvaror bryts lätt ner av naturen. Flaskor och kapsyler är av återvinningsbart material.

Dosering: Maskintvätt 50 ml för normaltvätt (3-4 kg). Handtvätt 15 ml till 5 l vatten. Vid stark nedsmutsning häll koncentrerat tvättmedel på fläckarna.
Varning

Orsakar allvarlig ögonirritation

Förvaras oåtkomligt för barn
Använd skyddshandskar och ögonskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala bestämmelser

Innehåller: potassium rapeseedate, c12-14 pareth-12, alcohol, sodium laureth sulfate, isopropyl alcohol, citric acid, mek, ceteareth-16, oxoalkoholetoxylat, parfum, aqua

 

Pris: 312kr

Sanitet

Sanitet

Med sitt unika rapsinnehåll och att alla ingående råvaror är lätt nedbrytbara är produkten särskilt skonsamt mot människor, djur och natur. Flaskor och kapsyler är av återvinningsbart material. 1 liter.

Dosering och användning: Dosera 1:10. Vid avkalkning appliceras medlet med svamp, duk eller borste och får verka några minuter. Ytorna sköljs noga av med vatten. Vid behov upprepa behandlingen till dess att avlagringarna är borta.
Nonjoniska tensider < 5%, Eterisk olja (Pepparmint)

Innehåller: Citronsyra, Oleylaminetoxilat, Myrsyra, Fettalkoholetoxilat, C12-14

Pris: 53kr