IMG_6186.JPG

På plats hos Här & Nu

Exempel på upplägg:

Personalen på ert företag bokar själv sin behandling på fritiden hos Här & Nu. Efter varje behandlingstillfälle skriver er personal på ett papper vilken behandling de fått som bifogas tillsammans med fakturan efter avslutad månad som fakturaunderlag.

 

Personalen har med sig ett debiteringsunderlag som arbetsledaren undertecknat. Därefter fakturerar jag ert företag.