wellness-285589.jpg

Strein and Counterstrain

Strein and Counterstrain är en osteopatisk teknik, en vilolägesbehandling och en mjuk behandlingsform. Smärttillstånd, rörelseinskränkningar, kramp och dysfunktioner i rörelseapparaten är exempel på tillstånd där metoden kan vara en lämplig behandlingsmetod.

Behandlingen lämpar sig bra på både akuta tillstånd, som till exempel nackspärr eller ryggskott, och långvariga problem med smärta och spänningar. Den kan även med fördel användas inom rehabilitering efter skador. Med Strain and Counterstrain kommer man ofta åt problem som är svåra att nå med massage då muskeln försätts i ett avspänt viloläge. Kunden upplever ofta behandlingen som skön och behaglig.

Behandlingen kan antingen vara riktad mot att förebygga besvär eller att behandla direkta problem som t ex onda axlar, nackspärr, ryggskott, trötta ryggar, ledbesvär, huvudvärk m.m.

För att kunna hjälpa dig med problematiken du söker för utförs en del muskeltester. Terapeuten undersöker hållning, bedömer spänningar, triggerpunkter och töj- och styrketestar muskulaturen. Detta för att kunna behandla så specifikt som möjligt och kunna ge dig eventuella rehabövningar. 

Behandlingen är helt anpassad till patientens besvär och kan därför variera kraftigt från patient till patient.