Triggerpunktsbehandling

Triggerpunkter (TP) inaktiva och hyperaktiva, är något som i stort sett alla människor har. Antingen så ligger de latenta eller så känner man dem rejält. En hyperaktiv triggerpunkt kan innebära utstrålande smärta från själva punkten och orsaka stor smärta.

En triggerpunkt (TP) är en kramp/muskelspänning i en del av en muskel. Den känns som en mindre knöl i muskelns omgivande fascia (benhinna). Dessa muskelknutor ger ofta smärta lokalt men kan också ge strålsmärta ut i olika utbredningsområde.

Smärtan känns diffus, djupt och ihållande och hur stor smärtan är beror på punktens grad av irritation. En triggerpunkt kan orsaka att vi har försämrad rörlighet, muskelsvaghet, depression, sömnstörningar och autonoma fenomenen som tåravsöndringar, illamående och balansrubbningar.

Triggerpunkter är bland de vanligaste orsakerna till smärta i musklerna hos människan och de uppkommer ofta vid stillasittande arbete, monotona rörelser, statiska moment, akut eller långvarig muskelöverbelastning och stress.

Genom tryck, massage, pressur, muskeltöjningar och stretching löses muskelknutorna upp och den strålande smärtan upphör.